1. Rooster

Het bestuur van OPA Putten stelt jaarlijks een rooster op voor het ophalen van oud papier op zaterdagochtend. De contactpersonen van de deelnemende verenigingen ontvangen het rooster en het rooster is op de website van OPA Putten te vinden.

2. Oud papier ophalen

Wekelijks wordt op zaterdag het oud papier opgehaald in de gemeente Putten. De deelnemende vereniging die aan de beurt is dient ervoor te zorgen dat op zaterdagochtend om 8:00 uur de beladers bij de gemeentewerf (Hoge Eng West 12, 3882 TR Putten) klaarstaan. De personen die oud papier ophalen dienen minimaal 18 jaar te zijn.

3. Contactpersoon

Iedere deelnemende vereniging stelt een contactpersoon aan die de contacten met de vereniging OPA Putten onderhoudt.

4. Bereikbaarheid contactpersoon

Op de zaterdag dat de deelnemende vereniging het oud papier ophaalt, dient de betreffende contactpersoon bereikbaar te zijn. Van de contactpersoon wordt verwacht dat hij/zij bij eventuele calamiteiten (een) vervanger(s) beschikbaar heeft.

5. Chauffeurs van de gemeente Putten

Het oud papier wordt opgehaald door de vuilnisauto’s van de gemeente Putten. De telefoonnummers van de chauffeurs staan vermeld in het document met het rooster voor de beurten.

6. Beurt ruilen

Het is mogelijk om de beurt met een andere deelnemende vereniging/stichting te ruilen. Van het ruilen dient de secretaris van OPA Putten op de hoogte te worden gebracht.

7. Boeteclausule

Indien er niet voldoende personen aanwezig zijn op de zaterdagochtend dat de deelnemende vereniging aan de beurt is, dan wordt de boeteclausule toegepast. Daarnaast worden de uren die een ander loopt bij de deelnemende vereniging in rekening gebracht.

8. Wijzigingen doorgeven

Van de deelnemende verenigingen wordt verwacht dat zij wijzigingen van de gegevens van de vereniging of contactpersoon doorgeven aan de secretaris van OPA Putten.