Het bestuur van OPA Putten bestaat uit de volgende personen.

NaamFunctie
*vacant*Voorzitter
C.R. AlderliestenSecretaris/penningmeester
A. DoppenbergAlgemeen bestuurslid
P. van DompselerAlgemeen bestuurslid

Neem contact op met het bestuur door onderstaand contactformulier in te vullen.