Het bestuur van OPA Putten bestaat uit de volgende personen.

NaamFunctie
vacantVoorzitter
C.R. AlderliestenSecretaris/penningmeester 
A. DoppenbergAlgemeen bestuurslid
P. van DompselerAlgemeen bestuurslid

Neem contact op met het bestuur door het contactformulier in te vullen.