OPA Putten. Vereniging Oud Papier Actie Putten sinds
oktober 1980.

OPA Putten. De vereniging Oud Papier Actie Putten. Wekelijks op zaterdagmorgen haalt één van de leden het oud papier op in de gemeente Putten. De leden zijn aangesloten (sport)verenigingen en stichtingen uit Putten.

Papier

Papier wordt in het centrum van Putten opgehaald door de Oud Papier Actie (OPA). De ophaalwagen komt eenmaal in de vier weken op zaterdag langs. In de afvalwijzer van de gemeente Putten staat op welke dag het oud papier bij u wordt ingezameld. De wagen begint omstreeks 8.00 uur ’s ochtends met de route.

Aanbiedingsregels

  • Oud papier dient u samengebonden of in kartonnen dozen aan te bieden. Aanbieden van oud papier in plastic vuilniszakken, sinaasappelkistjes en dergelijke is niet toegestaan.
  • Zorgt u dat de dozen niet te zwaar zijn, zodat de beladers deze nog goed kunnen tillen.
  • Zet u uw oud papier pas op de ochtend van de papierinzameling aan de weg. Als het papier ’s avonds al aan de weg staat, bestaat de mogelijkheid van overlast (rondslingerend papier, brandgevaar en dergelijke).

Hergebruik

Het ingezamelde papier wordt hergebruikt voor de productie van nieuw papier. Zonder het gebruik van oud papier is veel hout nodig om papier te maken. Voor 100 kg papier is ongeveer 148 kg hout nodig. Gelukkig bestaat de grondstof voor nieuw papier en karton gemiddeld voor 75% uit oud papier. Bovendien kost het maken van nieuw papier met oud papier veel minder energie.

Tip voor minder papier

Kies voor een nee/ja-sticker op de brievenbus: geen ongeadresseerde reclame drukwerk, wel de huis-aan-huisbladen en gemeentelijke informatie. Of voor een nee/nee sticker: geen ongeadresseerde reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen. U kunt een sticker ophalen bij het gemeentehuis van de gemeente Putten.